Mer innehåll

Vanligt med brister hos A-traktorer - här är några tips

Vår besiktningsstatistik för A-traktorer visar att sju av tio har brister och varannan fel som kräver efterkontroll. Oroande siffror anser vi, inte minst mot bakgrund av att fordonsslaget snabbt ökar i popularitet och antal.

Numera finns drygt 50 000 A-traktorer i Sverige. Det är dubbelt så många som för tre år sedan. Anledningen är en regeländring i juli 2020 som gjorde det enklare att bygga om modernare bilar till A-traktorer.

Mot bakgrund av att fordonen ökar i popularitet och antal tycker vi att det är viktigt att uppmärksamma det oroväckande utfallet av 2023 års besiktningar och öka medvetenheten hos både befintliga och blivande ägare och brukare av A-traktorer.

Ombesiktning för varannan A-traktor

Av de drygt 4 000 A-traktorer som vi kontrollbesiktade under 2023 hade sju av tio brister och varannan fel som kräver efterkontroll. Detta är dubbelt så många jämfört med personbilar.

Klicka här för att ta del av besiktningsstatistiken i sin helhet.

Säkerställ fungerande belysning och reflexer

Många får anmärkningar på kommunikationssystemet vilket är anmärkningsvärt eftersom det är extra viktigt på ”långsamtgående” fordon som A-traktorer att belysning och reflexer fungerar så att övriga medtrafikanter som färdas i högre hastigheter upptäcker dem i tid. För att upptäcka fel är det viktigt att på regelbunden basis se över sin A-traktor.

Klicka här för att ta del av några enkla tips och råd.

Säkerställ att ändringar är tillåtna innan de görs

Det är också fortsatt vanligt att A-traktorer ändras. Jämfört med andra fordonsslag är andelen ovanligt hög.

Det är viktigt som ägare och brukare av en A-traktor att ha i åtanke att fordonet inte får vara byggt för person- eller godsbefordran.

A-traktorn får inte heller ha ändrats med t.ex. fler passagerarplatser eller att den går att framföra snabbare än den tillåtna maxhastigheten om 30 km/timme.

Klicka här för att ta del av våra tips inför besiktningen av din A-traktor.

Ung man med keps lutar sig mot främre bildörren på en silver metallic A-traktor som står parkerad på en grusväg.

Lorem ipsum sit dolor amet Foto: Magnus Johansson