Mer innehåll

Årets branschrapport 2023:

En bättre miljökontroll välkomnas

Idag presenterar branschföreningen för fordonsbesiktning (FBB), där Bilprovningen ingår, årets branschrapport. Den är fylld med fakta om hur branschen arbetar för att skärpa miljökontrollen och förbättra trafiksäkerheten.

I branschrapporten redogörs för att Sverige fortsatt ligger långt efter andra EU-länder när det gäller miljökrav vid besiktning.

Den 15 februari presenterade Transportstyrelsen nya förslag om åtgärder för bättre miljökontroll, vilket välkomnas av fordonsbesiktningsbranschen. Förändringar kan vara på gång. Nu är det dock viktigt att ansvarig myndighet och regeringen agerar så att regelförändringarna snabbt blir verklighet.

I rapporten finns även en intervju med Mikaela Odemyr, ordförande för Astma- och allergiförbundet, om vad som krävs för att minska luftföroreningarna från trafiken. 

Inga besiktningsregler för elbilar

Det finns fortfarande heller inga specifika besiktningsregler för elbilar.

I rapporten framför branschen att särskilda regler för elbilens unika delar och komponenter bör införas omgående för att kunna garantera säkerheten på våra vägar. Antalet elbilar fortsätter att öka på de svenska vägarna och redan för två år sedan öppnade Transportstyrelsen för förändringar. Trots det har ännu inget hänt.

Utöver detta intervjuas Sveriges nya infrastrukturministern Andreas Carlsons om trafiksäkerhet och regeringens arbete framöver.

Läs fordonsbesiktningsbranschens årsrapport 2023 i sin helhet. Pdf, 6.7 MB.

Besiktningstekniker från Bilprovningen står utanför stationsbyggnaden och genomför en miljökontroll i avgasröret på en personbil.

Fordonsbesiktningsbranschen arbetar för att skärpa miljökontrollen vid besiktningen. Foto: Bilprovningen