Mer innehåll

Kund i Västerås-Tunbytorp?

Visste du att Bilprovningen är stolt sponsor av Västerås IK och klubbens värdegrundsarbete Ett Gulsvart Hjärta? Det är vårt sätt att tacka för alla de år som vi har verkat i Västerås och göra något positivt för kommande generationer på orten.

Bilprovningen är nationell partner till stiftelsen Friends sedan 2021. Det var ett självklart val eftersom båda arbetar för att skapa ett tryggare samhälle. Gemensamt är en nollvision - oavsett om det gäller trafikolyckor eller mobbning.

I början av 2022 utvidgas samarbetet till att även omfatta sponsring av idrottsföreningar lokalt. Det har varit ett önskemål från flera stationer under lång tid och ett fint sätt att ge tillbaka till de orter där Bilprovningen verkar.

Stationspersonalen valde Västerås IK

Bilprovningen i Västerås-Tunbytorp är en av de första stationerna att testa företagets nya lokala koncept. Valet av förening, som gjordes av personalen, föll på Västerås IK (VIK) med cirka 650 aktiva barn och ungdomar.

Utöver ekonomiskt stöd är ambitionen att medverka till en tryggare idrott för barn och unga, för att belysa vikten av såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför inkluderar Bilprovningens sponsring alltid insatser av Friends inom de områden där klubben kan behöva stöd och verktyg.

Vidareutveckling av befintligt värdegrundsarbete

VIK bedriver sedan många år ett eget ambitiöst värdegrundsarbete under namnet ”Ett gulsvart hjärta” där de tillsammans med stiftelsen Friends. jobbar förebyggande för att machokultur, mobbning, kränkning och diskriminering inte ska inträffa i ungdomsidrotten.

Att Bilprovningen uppmärksammar arbetet och vill vara en del av Ett Gulsvart Hjärta upplevs som roligt och viktigt för klubbens fortsatta utveckling,

Läs mer om Bilprovningens partnerskap med Friends.

Läs mer om Bilprovningens sponsring av lokala idrottsföreningar.

Tre leende killar - två från Bilprovningen och en från Västerås IK - står framför ABB arena och håller en hockeytröja.

Jens Barkensjö och Mikael Fleen, besiktningstekniker på Bilprovningen Västerås-Tunbytorp tillsammans med Andreas Svensso, verksamhetsansvarig för VIK Ungdom och Ett Gulsvart Hjärta. Foto: Västerås IK