Mer innehåll

Hämta din viltremsa hos oss

Visste du att det sker i genomsnitt mer än en viltolycka var 8:e minut i Sverige? Du som förare är avgörande för att få ner den siffran. Var därför vaksam på vägarna och se till att förvara en viltremsa i ditt fordon. Du hämtar den hos oss.

Under 2022 skedde 61 753 viltolyckor* i Sverige. Det visar en sammanställning av Nationella viltolycksrådet som Bilprovningen ingår i. Olyckorna måste minskas och avgörande är förarnas hastighet och uppmärksamhet.

Så bidrar du som förare

Som förare är det viktigt att vara vaksam på vägarna och framför allt från skymning till gryning. Det är under denna tid som djuren är mest aktiva. Sannolikheten för olyckor ökar på medelstora vägar som saknar viltstängsel. Statistiken visar också att flest olyckor sker på hösten och vintern.

Se även till att hämta Nationella viltolycksrådets viltremsa hos oss och att förvara den i fordonet. På remsan finns information om hur viltolyckor kan förebyggas och vad som måste göras om en olycka inträffar.

Om olyckan är framme

  • Om en olycka inträffar ska i första hand eventuella skadade tas om hand och andra trafikanter varnas genom att sätta ut en varningstriangel.
  • Därefter rapporteras olyckan via 112 varpå Polisen skickar en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta lidandet.
  • Platsen för sammanstötningen markeras med viltremsan.

Om Nationella viltolycksrådet

Nationella viltolycksrådet (NVR) är ett forum för samverkan om viltolycksfrågor. I NVR ingår myndigheter, bolag och intresseorganisationer som har kunskap om och som på olika sätt arbetar med viltolycksfrågor. NVR:s övergripande mål är att minska antalet viltolyckor så att människor inte dödas eller skadas samt att minska viltets lidande i samband med viltolyckor.

* Med viltolycka avses en sammanstötning mellan motorfordon på väg med vilt av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn. Olyckor med ren ingår inte i statistiken eftersom renar inte räknas som vilt.

En besiktningstekniker lämnar över en viltremsa till en kund utanför en bilprovningsanläggning.

Hämta din viltremsa hos Bilprovningen. På remsan finns all information som behövs vid en ev viltolycka. Foto: Bilprovningen