Mer innehåll

Tips till dig med motorcykel

Generellt sett är Sveriges hojar vålvärdade och i gott skick. Ändå visar vår besiktningsstatistik för 2021 att det finns brister i fordonsparken. Här kan du läsa mer om de vanligaste felen och få några goda tips och råd om underhåll.

Motorcyklar är populära i Sverige, trots den korta säsongen. Och de vårdas väl av sina ägare.

Samtidigt pekar vår besiktningsstatistik för 2021 på att det finns brister i fordonsparken. Av de drygt 33 000 som besiktades hade var fjärde motorcykel brister och var tionde fel som kräver ombesiktning.

De vanligaste anmärkningarna avsåg halvljus, slitna däck, skylt- och stopplyktor, kedjor samt avsaknad av reflex. 

Läs mer om besiktningsstatistiken här.

Tips och råd

Eftersom motorcyklar endast besiktas vartannat år är det extra viktigt med regelbundet underhåll på egen hand.

Däck: Kontrollera däckens skick regelbundet - mönsterdjup, sprickor, skador och lufttryck. Har du kört i hög hastighet eller med extra tung last slits däcken snabbare.

Fler tips på vad du ska hålla koll på.

Boka tid för kontrollbesiktning.

En man sitter på en motorcykel utanför en av Bilprovningens anläggningar

Av de 33 000 motorcyklar som Bilprovningen besiktade under 2021 hade var fjärde brister. Foto: Bilprovningen