Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Kampanj för säker camping i sommar

Snart är campingsäsongen här. Då är det viktigt att känna sig säker inte bara på vägen utan också på campingen. Trasiga slangar och läckage på gasolutrustningen kan leda till allvarliga konsekvenser. För att uppmuntra husvagnsägare att göra en gasolkontroll genomför Bilprovningen och SweCamp kampanj ”Campa säkert i sommar”.

Sedan 2009 ingår inte gasolkontroll, enligt nya EU-regler, i den obligatoriska besiktningen av husvagnar och husbilar. Likväl kan trasiga slangar och läckage på gasolutrustningen leda till allvarliga konsekvenser. Då kontrollen var obligatorisk underkändes cirka 5 procent årligen på grund av läckage i gasolutrustningen. 

Gasolkontroll – en billig försäkring

För att uppmuntra ägare av husvagnar och husbilar att låta göra en gasolkontroll, som numera erbjuds som en tilläggstjänst, upprepar Bilprovningen och SweCamp med start från idag den 19 april fjolårets kampanj ”Campa säkert i sommar”. Till alla kunder som väljer att göra en gasolkontroll delar Bilprovningen ut ett häfte med värdecheckar hos SweCamp, motsvarande mer än kostnaden för gasolkontrollen. Det är en prisvärd försäkring mot svåra olyckor.

Så görs gasolkontrollen

Bilprovningen kontrollerar slangar, rörledningar och övriga komponenter samt undersöker om det har uppstått skador, förslitningar eller sprickor i och under fordonet. Även fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och därefter sker en täthetskontroll av systemet.

Fordonsägaren får ett protokoll med resultatet. Det är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet, men Bilprovningen rekommenderar att alla eventuella brister åtgärdas innan fordonet används. Om inga brister noteras får fordonsägaren ett märke ”Genomförd Gasolkontroll” som appliceras utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.

Allt fler väljer att göra gasolkontroll

Andelen som besiktar sin husvagn hos Bilprovningen och väljer att även göra en täthetskontroll av gasolen ökar stadigt, trots att den inte längre är obligatorisk. Under 2009 var det varannan kund. Under 2010 låg motsvarande siffra på 63 procent och 2011 på 74 procent.
Bilaga: Förteckning över Bilprovningens stationer som erbjuder husvagnsbesiktning och gasolkontroll

För mer information

Kjell Karlsson, ordförande SweCamp, mobil: 0705-11 19 13
E-post: kjell.karlsson@swecamp.se
Cecilia Blom Hesselgren, informationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66
E-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se