Mer innehåll

Logga in som

Registrera dig

För att logga in behöver du registrera dig för Mina Sidor.

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen. Våra finansiella rapporter, inklusive års- och hållbarhetsredovisning, finns tillgängliga i pdf-format samt datum för kommande rapporter.

Besiktningstekniker ger ut ett protokoll till kund

Tredje kvartalet 2021 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 160 (126) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 30 (3) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 45 (-11).
  • Resultatet uppgick till 24 (3) MSEK, vilket motsvarar 591 (64) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 559 (490) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 113 (74) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131 (32).
  • Resultatet uppgick till 89 (58) MSEK, vilket motsvarar 2 236 (1 445) SEK per aktie före och efter utspädning.

Kalendarium

11 augusti 2021: Delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2021

29 oktober 2021: Delårsrapport för perioden 1 januari–30 sept 2020

14 februari 2022: Bokslutskommuniké för 2021

31 mars 2022: Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

29 april 2022: Årsstämma för verksamhetsåret 2021

Definitioner

Bruttomarginal, räntetäckningsgrad, sysselsatt kapital, Här hittar du Bilprovningens definitioner som vi refererar till i våra finansiella rapporter.