Mer innehåll

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen. Våra finansiella rapporter, inklusive års- och hållbarhetsredovisning, finns tillgängliga i pdf-format samt datum för kommande rapporter.

Besiktningstekniker ger ut ett protokoll till kund

Fjärde kvartalet 2023 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 214 (178) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 (-5) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30 (13) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 3 (-9) MSEK, vilket motsvarar 74 (-233) SEK per aktie före och efter utspädning.

2023 i korthet

  • Nettoomsättning uppgick till 855 (766) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 93 (81) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 158 (123) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 63 (50) MSEK, vilket motsvarar 1 584 (1 247) SEK per aktie före och efter utspädning.

Kalendarium 2023-2024

31 mars 2024: Års- och hållbarhetsredovisning 2023

25 april 2024: Årsstämma 2023

25 april 2024: Delårsrapport januari-mars 2024

Besiktningstekniker på station

Finansiella rapporter

Här finns Bilprovningens finansiella rapporter tillgängliga i pdf-format. Önskar du en utskrift mejlar du dina kontaktuppgifter och önskad redovisning till marknad@bilprovningen.se.

Besiktningstekniker dokumenterar

Definitioner

Bruttomarginal, räntetäckningsgrad, sysselsatt kapital, Här hittar du Bilprovningens definitioner som vi refererar till i våra finansiella rapporter.