Mer innehåll

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen. Våra finansiella rapporter, inklusive års- och hållbarhetsredovisning, finns tillgängliga i pdf-format samt datum för kommande rapporter.

Besiktningstekniker ger ut ett protokoll till kund

Andra kvartalet 2023 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 253 (233) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 63 (55) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 (60) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 52 (41) MSEK, vilket motsvarar 1 303 (1 022) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-juni i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 416 (406) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 43 (52) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73 (65) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 28 (35) MSEK, vilket motsvarar 701 (870) SEK per aktie före och efter utspädning.

 

Kalendarium 2022-2023

26 oktober 2023: Delårsrapport januari-september 2023

15 februari 2024: Bokslutskommuniké 2023

31 mars 2024: Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Besiktningstekniker på station

Finansiella rapporter

Här finns Bilprovningens finansiella rapporter tillgängliga i pdf-format. Önskar du en utskrift mejlar du dina kontaktuppgifter och önskad redovisning till marknad@bilprovningen.se.

Besiktningstekniker dokumenterar

Definitioner

Bruttomarginal, räntetäckningsgrad, sysselsatt kapital, Här hittar du Bilprovningens definitioner som vi refererar till i våra finansiella rapporter.