Mer innehåll

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen. Våra finansiella rapporter, inklusive års- och hållbarhetsredovisning, finns tillgängliga i pdf-format samt datum för kommande rapporter.

Besiktningstekniker ger ut ett protokoll till kund

Tredje kvartalet 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 183 (160) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 33 (30) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 30 (45) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 26 (24) MSEK, vilket motsvarar 640 (591) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 588 (559) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 81 (113) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 (131) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 63 (89) MSEK, vilket motsvarar 1 577 (2 236) SEK per aktie före och efter utspädning.

Kalendarium 2022-2023

15 februari 2023: Bokslutskommuniké för 2022 

31 mars 2023: Års- och hållbarhetsredovisning 2022

27 april 2023: Årsstämma 2022

27 april 2023: Delårsrapport januari-mars 2023

10 augusti 2023: Delårsrapport januari-juni 2023

Besiktningstekniker på station

Finansiella rapporter

Här finns Bilprovningens finansiella rapporter tillgängliga i pdf-format. Önskar du en utskrift mejlar du dina kontaktuppgifter och önskad redovisning till marknad@bilprovningen.se.

Besiktningstekniker dokumenterar

Definitioner

Bruttomarginal, räntetäckningsgrad, sysselsatt kapital, Här hittar du Bilprovningens definitioner som vi refererar till i våra finansiella rapporter.