Mer innehåll

Finansiell information

Här kan du ta del av finansiell information från Bilprovningen. Våra finansiella rapporter, inklusive års- och hållbarhetsredovisning, finns tillgängliga i pdf-format samt datum för kommande rapporter.

Besiktningstekniker ger ut ett protokoll till kund

Första kvartalet 2022 i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 173 (176) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 (18) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 (20).
  • Resultatet uppgick till -5 (14) MSEK, vilket motsvarar -117 (359) SEK per aktie före och efter utspädning.

Kalendarium

11 augusti 2022: Delårsrapport för januari-juni 2022

24 oktober 2022: Delårsrapport januari-september 2022

15 februari 2023: Bokslutskommuniké för 2022 

31 mars 2023: Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Besiktningstekniker på station

Finansiella rapporter

Här finns Bilprovningens finansiella rapporter tillgängliga i pdf-format. Önskar du en utskrift mejlar du dina kontaktuppgifter och önskad redovisning till marknad@bilprovningen.se.

Besiktningstekniker dokumenterar

Definitioner

Bruttomarginal, räntetäckningsgrad, sysselsatt kapital, Här hittar du Bilprovningens definitioner som vi refererar till i våra finansiella rapporter.