Mer innehåll

Besiktningstekniker på besiktningsstation

Fakta för ökad trafiksäkerhet

Tack vare den mängd fordonsbesiktningar som Bilprovningen utfört sedan starten 1963 finns mycket erfarenhet och statistik, bl a om de vanligaste felen. Som en del i vårt hållbarhetsarbete för säkra fordon och säkra förare kan statistiken användas för information och inspiration kring hur fordonsägare kan bidra till en säkrare och mer hållbar framtid.

Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen ca 1,3 miljoner fordon. Fyra av tio fick anmärkningar och drygt vart femte fordon bedömdes ha så allvarliga brister att efterkontroll krävs för att säkerställa att fel avhjälpts. Den enskilt största orsaken är anmärkningar mot komponenter i bromssystemet. Detta är ett exempel på information du hittar i vår besiktningsstatistik.


Var fjärde motorcykel har brister

Nu är det högsäsong för motorcyklar. Generellt sett är motorcyklarna som rullar på vägarna i gott skick. Dock visar statistiken från 2021 att andelen med brister har ökat något även om den fortfarande är lägre vid jämförelse med andra fordonsslag.

Säsongen är kort - därför är det så viktigt att hojen funkar när det är dags att ge sig ut på vägarna. Boka besiktning här.

  • ca 33 000 motorcyklar besiktades hos Bilprovningen 2021
  • på drygt 23 procent av motorcyklarna upptäcktes brister
  • 11% hade fel med krav på efterkontroll
Besiktningstekniker med motorcykel
Personer sitter i stolar utanför husbil.

Inför campingsäsongen - var tredje husvagn och husbil har brister

Snart är det sommar och hög tid att se över och förbereda sitt hem på fyra hjul. Läs om våra tips inför campingsäsongen här.

Bromsar, däck och gasolutrusningen bör kontrolleras inför varje säsong. Vill du ha hjälp med kontrollerna kan du boka tid hos Bilprovningen. Läs mer om tjänsterna här.

  • 2021 besiktade Bilprovningen ca 24 000 husvagnar och 11 000 husbilar.
  • Var tredje husbil fick anmärkningar och var sjätte hade allvarliga brister med krav på efterkontroll.
  • Tre av tio husvagnar hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll