Mer innehåll

Trafiksäkerhet i fokus

Bilprovningens viktigaste ansvarsområde är att arbeta för en ökad trafiksäkerhet. Vi bidrar till säkrare fordon och förare, och i förlängningen till att rädda liv i trafiken.

Förebygga trafikolyckor

Varje trafikolycka som kan undvikas innebär besparingar för samhället. Det handlar om kostnader för räddningstjänst, vård och rehabilitering, försäkringar och inkomstbortfall och inte minst det lidande som en olycka innebär för drabbade och anhöriga. Bilprovningens verksamhet bidrar till att förebygga trafikolyckor.

Under 2022 besiktade vi närmare 1,3 miljoner fordon. Tre av tio fordon fick anmärkningar och mer än vart femte fordon, närmare 300 000 stycken, bedömdes ha så allvarliga brister att det krävs en Efterkontroll för bedömning av att felet avhjälpts. Vanligaste orsaken är anmärkningar på bromssystemet. Ca 50 fordon per vecka fick omedelbart körförbud vilket vanligtvis innebär att de måste bärgas från stationen.

Information och kompletterande kontroller

Vi erbjuder kompletterande kontroller som bidrar till ökad trygghet och säkerhet. Två exempel är E-diagnos, som är ett test av bilens elektronik, och Bilkontroll, som är bra att ha gjort inför bilköp, försäljning eller en längre resa. En annan viktig kontroll för husbil och husvagn är Gasolkontrollen.

De flesta olyckor beror dock på förarens beteende. Bilprovningen har en viktig roll när det gäller att kommunicera trafiksäkerhetsfrågor och sprida kunskap som påverkar attityder och beteenden. Det gör vi dels i mötet med kunderna på våra stationer, dels via vår webbplats, kundtjänst och media.

Viktiga samarbeten

Bilprovningen ingår i en rad samarbeten både i Sverige och internationellt med syfte att nå ut med viktig information.

  • Synbesiktningen: Sveriges största syntest är en årlig höstkampanj tillsammans med Synoptik.
  • Däckrazzia: Årlig samverkan mellan Polisen, NTF, Däckbranschen och Energimyndigheten
  • Nationella viltolycksrådet: Ingår i rådet tillsammans med bl a Polisen och Trafikverket. Årliga insatsveckor och utdelning av sk viltolycksremsor på Bilprovningens stationer.
  • Trafiknykterhetens dag: Gemensamma aktiviteter och undersökningar med MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund).
  • CITA (International Motor Vehicle Inspection Commitee): Global sammanslutning där Bilprovningen är drivande i frågor kring bl a kvalitetsledning, antikorruption och kontrollmetoder.

Goda råd

Vi delar gärna med oss av vår kunskap om fordon och trafiksäkerhet och vi har därför sammanställt goda råd bland annat om däck, hur barn åker säkert i bilen, miljövänlig biltvätt och tips inför verkstadsbesöket. Här hittar du våra goda råd.

Med reflexer syns man tidigare

Att se gångtrafikanter i mörker är svårt. Studier visar att en person med reflex syns från en bil med halvljus redan på 125 meters avstånd, medan en person utan reflex syns först på 20-30 meter. Trots detta använder en tredjedel aldrig eller sällan reflex när det är mörkt.

I samband med Black Friday, en av årets mörkaste fredagar, passar Bilprovningen på att ge ut 10 000-tals reflexer till våra kunder som besöker våra stationer under dagen.

Bilprovningenreflex