Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Ett miljömässigt föredöme

Bilprovningen var 2007 en av initiativtagarna till Näringslivets klimatupprop och har antagit den långsiktiga och utmanande visionen om klimatneutralitet, det vill säga att driva verksamheten utan att bidra till den globala uppvärmningen.

Ett första steg är att minska de egna klimatutsläppen med minst 30 procent fram till 2020, och med 60–80 procent till 2050, jämfört med 1990. Det motsvarar ett energibesparingsmål om cirka två procent årligen och Bilprovningen är på god väg, tack vare investeringar, uppföljningar och en rad satsningar på energieffektivisering.

Sedan arbetet startade på allvar 2006 har den årliga energiförbrukningen minskat med närmare tio procent fram till 2011.

Energieffektiviteten, räknat som energiförbrukning per besiktning, minskade samtidigt med 16 procent och stationernas klimatpåverkan med 45%. Allt detta trots  ett större antal stationer och kraftigt utökade öppettider.

Läs mer i års- och hållbarhetsredovisningen om Bilprovningens klimatkompensation, miljöbilar och mycket annat.

Ny miljöcertifiering

Bilprovningen är miljöcertifierat enligt ISO 14001sedan  2006 tack vare ett kontinuerligt arbete med miljöfrågor internt och externt, allt enligt Bilprovningens miljöledningssystem.
Under 2011 omcertifierades Bilprovningen och fick ett nytt miljöcertifikat för en period om tre år. Bilprovningens ambition är att säkerställa att de grupper av stationer som säljs till andra aktörer i branschen är certifierade vid försäljningstillfället och har bästa tänkbara förutsättningar för att behålla sina certifikat.

Inspiration för branschen

Ambitionen är att vara ledande inom hållbarhetsområdet och sätta en hög standard som kan bli kännetecknande för hela branschen. Vårt långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågorna har resulterat i många framskjutna placeringar i den årliga mätningen Sustainable Brand Index och 2020 rankas vi som bäst i branschen.