Mer innehåll

Elektronisk miljökontroll

Vår elektroniska miljökontroll läser ut de felkoder som påverkar bilens utsläpp. Har ditt fordon en felkod måste felet åtgärdas och felkoden tas bort av exempelvis en bilverkstad för att bilen ska godkännas

Så här fungerar elektronisk miljökontroll

Vid kontrollbesiktning ingår elektronisk kontroll av bilens avgasrenande system - en så kallad miljökontroll. Då kontrolleras bilens omborddiagnossystem (OBD) med ett diagnosverktyg som kopplas in i ett uttag som normalt sitter under instrumentpanelen.

Diagnosinstrumentet tar emot information och eventuella felkoder som bilens dator (styrdon) skickar. Kontroll av bilars ombordiagnossystem (OBD) gäller:

  • Bensindriven personbil och lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg från och med 2002.
  • Dieseldriven personbil med högst 4 passagerare med totalvikt av högst 2 500 kg från och med 2004.
  • Dieseldriven personbil med 5 passagerare eller fler och totalvikt av högst 2500 kg från och med 2006.
  • Dieseldriven personbil med en totalvikt över 2 500 kg från och med 2008.
  • Dieseldriven lastbil och buss med en totalvikt av högst 3 500 kg från och med 2008.

Felkoder

Får ditt fordon en så kallad bekräftad felkod blir det underkänt vid besiktningen om detta sker i samband med att felindikator för motorelektronik varnar för fel i systemet eller i samband med utsläppsvärden som överstiger för fordonet gällande gränsvärden.

Felet måste åtgärdas eller repareras oavsett om felkoden har varit registrerad och felindikatorn tänd under en lång eller kort tid.

En felkod som registrerats i bilens system kommer att vara registrerad så länge felet inte har åtgärdats och sedan släckts med hjälp av ett diagnosinstrument. Detta kan till exempel göras av en bilverkstad.

Övriga felkoder anges enbart på protokollet under "Bra att veta". Detta är felkoder från bilens övriga system, exempelvis växellåda eller klimatanläggning.

Vissa av felkoderna står i klartext om vilken del av bilen de gäller, andra står som bilspecifika. Om du vill ha ytterligare information om felkoderna, kontakta din verkstad.

Här kan du se listan över felkoder. Pdf, 105 kB.

tekniker genomför elektronisk miljökontroll