Mer innehåll

Kom ihåg gasolkontrollen för en tryggare semester

Att regelbundet kontrollera gasolutrustningen i din husvagn eller husbil är en viktig del i att göra vistelsen på vägen, campingen eller ställplatsen så trygg och säker som möjligt. Här har du några tips och råd för hur du förebygger fel.

För att känna sig trygg i sin husvagn eller husbil och undvika risken för brand och explosion är det viktigt med årliga kontroller av gasolutrustningen. Fram till april 2009 var det obligatorisk, men numera är det frivilligt till följd av nya EU-regler.

Gasolläckage vanligaste bristen

Statistik från Bilprovningen visar att under 2023 kontrollerades gasolen i 4 av 10 husvagnar och husbilar. Av dessa hade 3,1 procent brister i gasolinstallationen. När kontrollen var obligatorisk och utfördes på samtliga fordon var andelen 5 procent vilket kan indikera ett mörkertal och att den egentliga andelen är högre.

Andelen kan tyckas låg men eftersom följderna kan bli ödesdigra och i värsta fall med fara för liv är det viktigt att upptäcka läckage och trasiga slangar.

Statistiken visar också att andelen brister är betydligt högre bland husvagnar (4,1 procent) än husbilar (2,1 procent). Majoriteten av bristerna utgjordes av läckage (87,6 procent) följt av skadade slangar (5 procent) och bristfällig fastsättning (2,5 procent).

Klicka här för att läsa mer om och fördjupa dig i Bilprovningens statistik.

Bilprovningens tips

Här är några tips till dig för att förebygga fel i gasolutrustningen;

  • Gör kontroller av gasolinstallationerna regelbundet.
  • Kontrollera packningen på anslutnings-/reduceringsventilen till gasoltuben. Vid skada byt packning.
  • Se till att ventilation är öppen.
  • Begränsa inte gasolutrymmet eller golvets ventilation med lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd.
  • Se över och byt ut gasolslangar om eventuella torrsprickor finns.
  • Installera om möjligt ett så kallat gasollarm.

Klicka här för fler tips för en tryggare campingsemester.

Klicka här för att se filmen där vår expert tipsar om hur du förbereder husvagnen inför semestern.

Mer om gasolkontroll

Många av Bilprovningens stationer erbjuder en kontroll av husvagnens eller husbilens gasolanläggning. Vilka dessa är framgår när du knappar in ditt fordons registreringsnummer i bokningen.

Klicka här för att läsa mer om Bilprovningens gasolkontroll, vad som ingår och vad den kostar.

Klicka här för att boka tid för gasolkontroll.

Leende kvinnlig besiktningstekniker gör en gasolkontroll på en husbil

Lorem ipsum sit dolor amet Foto: Magnus Johansson