Mer innehåll

Tips för en säker campingsemester

Semesterkänslan. Längtar du också efter de lugna avkopplande dagarna? Men innan du åker iväg med din husvagn eller husbil har vi några tips på förberedelser så du kan känna dig trygg.

Goda råd om husvagn och husbil

Säkra pärlan inför säsongen

Inför campingsäsongen är det dags för alla husvagns- och husbilsägare att fundera på hur pärlan mår efter vinterförvaringen. Bilprovningens besiktningsstatistik från 2021 visar att var tredje husbil och husvagn fick anmärkningar vid besiktningen.

Utöver kontrollbesiktningen finns mycket som du kan göra själv inför campingsäsongen. Här hittar du tips på vad du kan tänka på och vilka andra tjänster som finns för kontroll av din husvagn / husbil.

Tips att tänka på inför campingsäsongen

 • Kontrollera däckens skick: mönsterdjup, sprickor, skador och lufttryck.
 • Kontrollera bromsarnas funktion och kondition samt serva dem vid behov.
 • Kontrollera belysningen och släpvagnskontakten.
 • Kontrollera batteriernas kondition - klarar de kommande campingsäsong?
 • Kontrollera att ventilationen fungerar.
 • Vid uppställning och camping, skydda däcken från det för däcken skadliga solljuset med till exempel en träskiva.
 • Gör en grundlig rengöring av husbilen eller husvagnens ut- och insida.
 • Rengör vattentankar och vattenlås.
 • Låt husbilen eller husvagnen stå under tak om möjligt även under campingsäsongen.
 • Försäkra dig om att fordonet är kontrollbesiktat.
 • Säkerställ att gasolanläggningen inte läcker genom att göra en gasolkontroll

Att hitta och förebygga fel

Förutom den obligatoriska kontrollbesiktningen finns fler bra kontroller att göra för en husvagn eller husbil varje säsong. En del kan du utföra själv och andra kan du boka hos Bilprovningen. Att kontrollera gasolutrustningen årligen är till exempel en viktig del för att undvika brand och explosion och för att känna sig trygg på vägen, campingen eller ställplatsen.

Boka besiktning av husbil

Gasolkontroll - för säkerhets skull

Gasolkontroll ingår numera inte i besiktningen, men många av Bilprovningens stationer erbjuder en kontroll av husvagnens eller husbilens gasolanläggning. Statistik från Bilprovningen visar att andelen husvagnar och husbilar som genomgick en gasolkontroll under 2021 uppgick till 41 procent. Det är färre än hälften jämfört med när kontrollen var obligatorisk.

Av de kontrollerade fordonen hade knappt 4 procent brister. Av de fel som upptäcks vid Gasolkontroll står läckage i gasolinstallationens täthet för majoriteten (82,7%) följt av skadade gasolslangar (8,2%). Enligt statistiken var andelen husvagnar med brister större än andelen husbilar (4,8 jämfört med 2,5 procent).

När Bilprovningen gör en Gasolkontroll går vi noga igenom slangar, rörledningar och övriga komponenter samt kontrollerar fästanordningen för gasolflaskorna. Därefter görs en täthetskontroll. Efter kontrollen får man ett protokoll där resultatet är rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet, men rekommendationen är såklart att man åtgärdar alla brister innan fordonet används.

Här kan du läsa mer om Bilprovningens Gasolkontroll.

Tänk på det här

 • Gör en gasolkontroll regelbundet för att förhindra olyckor i samband med att gasolsystemet läcker.
 • Kontrollera packningen som sitter på anslutnings- eller reduceringsventilen till gasoltuben och byt den vid tecken på skada.
 • Se till att gasolskåpets ventilation är öppen.
 • Fyll inte skåpet med lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd.
 • Se över och byt ut gasolslangar om eventuella torrsprickor finns.
 • Installera om möjligt ett så kallat gasollarm.

Husvagn - vanligaste felen och hur de kan förebyggas

Rörelsereserven är för kort

Om rörelsereserven är för kort så kommer bromsarna på husvagnarna inte att fungera som de ska. Du kan faktiskt ganska enkelt själv upptäcka om rörelsereserven är lite för kort. Om du upplever att husvagnen dunkar till när du bromsar kan det vara en indikation på att du behöver se över detta.

Ojämna bromsar

När bromsarna på husvagnen är ojämna så kan du uppleva att husvagnen vill ”vrida” bilen åt något håll när du bromsar. Får du den känslan bör du undersöka bromsarna.

Trasiga eller felaktiga lampor

Ta hjälp av dina passagerare för att se att husvagnens lampor fungerar samt har rätt färg innan du ger dig ut på semester.

Tänk på det här

Däcken på husvagnar slits inte lika snabbt som på andra fordonsslag eftersom de inte används hela året. Därför är det vanligt att däcken torkar ut på grund av ålder innan du ser att mönsterdjupet börjar bli för dåligt. Det kan därför vara en bra idé att kolla däckens kvalitet inför varje säsong.

Husbil - vanligaste felen och hur de kan förebyggas

Trasiga eller felaktiga lampor

Ta hjälp av dina passagerare för att se att husbilens lampor fungerar samt har rätt färg innan du ger dig ut på semester.

Bromssystem (ojämnhet parkeringsbroms)

På en husbil är det svårt att själv upptäcka om bromsarna är ojämna. Se till att serva bilen regelbundet och om du är osäker kan du boka en Delkontroll broms på någon av Bilprovningens stationer.

Ett bra test för att se om parkeringsbromsen fungerar är att ibland testa att lägga i handbromsen i en kraftig backe, utan bilar bakom eller framför dig, och helt enkelt se om bromsen har tagit.

Tänk på det här

Den vanligaste anledningen till att parkeringsbromsen slutar fungera är att den inte används tillräckligt ofta. Du kan därför förebygga detta fel genom att använda handbromsen regelbundet. Se till att serva bilen regelbundet och om du är osäker kan du boka en Delkontroll broms på någon av Bilprovningens stationer.

Besiktning av husvagnar och husbilar

Husvagnar kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Husbilar med en totalvikt upp till 3 500 kg kontrollbesiktas första gången efter tre år i trafik, andra gången efter ytterligare två år och därefter varje år. Husbilar med totalvikt över 3 500 kg kontrollbesiktas senast ett år efter det datum som fordonet togs i bruk och därefter årligen.

Visste du att...

 • Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen cirka 24 000 husvagnar och 11 000 husbilar.
 • Enligt besiktningsutfallet för husvagnar 2021 hade tre av tio husvagnar hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll.
 • Besiktningsutfallet för husbilar pekar på många brister, trots en relativt ung fordonspark och korta körsträckor. 2021 fick var tredje husbil anmärkningar och var sjätte krav på efterkontroll.
Goda råd om husvagn och husbil