Mer innehåll

Synbesiktningen - Sveriges största syntest

Tolv år i rad har Synoptik och Bilprovningen genomfört den årliga Synbesiktningen. Syftet är att påminna om hur viktigt det är att ha bra syn när man kör bil.

Synbesiktningen visar att 11 procent av bilisterna inte skulle få ta körkort med den syn de har idag.

Synoptik och Bilprovningen har genomfört den årliga Synbesiktningen (Sveriges största syntest) tolv år i rad. Syftet är att påminna bilister om hur viktigt det är att ha bra syn när man kör bil.

Sammanlagt har över 27 000 syntester genomförts och statistiken är tydlig – 11 procent av bilisterna har olaglig syn. Med detta åsyftas den gräns som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan. Det innebär att dessa bilister ser så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har idag.

Se filmen nedan som visar hur det är att köra med trafikfarlig syn.

Bilister vill ha lagkrav på regelbundna syntester

I Sverige finns inget lagkrav om synkontroll efter att man tagit sitt körkort, till skillnad från många andra länder i Europa. Synbesiktningen visar att 90 procent av de tillfrågade är för ett införande av lagstadgade synkontroller i samband med körkortsförnyelse.

Självinstruerande syntavlor på stationerna

Synbesiktningen omfattar sedan 2014 också gemensamma syntavlor på Bilprovningens stationer.

Detta innebär att alla tusentals förare som dagligen besiktar sina fordon hos Bilprovningen själva kan kontrollera sin syn och om den försämrats bli medvetna om behovet av att göra en synkontroll och få annan synkorrigering.

Kunder på station