Mer innehåll

Logga in som

Registrera dig

För att logga in behöver du registrera dig för Mina Sidor.

När ska jag besikta mitt fordon?

När och hur ofta du behöver göra en kontrollbesiktning beror på vad det är för slags fordon. En del fordon är även besiktningsbefriade. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för olika fordonstyper.

Besiktningsperioder för olika fordonstyper

Personbilar och lastbilar med totalvikt av högst 3.5 ton

Lätta personbilar och lätta lastbilar ska besiktas för första gången senast 36 månader efter fordonet togs i bruk, andra gången senast 24 månader efter föregående besiktning och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning.

A-traktor, EPA-traktor, motorcykel, husvagn och lätt släp

Första besiktningen för A-traktor, EPA-traktor, motorcykel, husvagn och lätt släp sker senast fyra år efter den månad som fordonet togs i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset.

Därefter ska fordonet besiktas vartannat år, senast två år efter den senaste fullständiga kontrollbesiktningen.


Det är inte när A-traktorn registrerades utan när ursprungsfordonet togs i bruk som avgör när den ska besiktas.

Tunga fordon, totalvikt över 3.5 ton

Första besiktningen för tunga personbilar, lastbilar, bussar och släpvagnar sker senast ett år efter det datum som fordonet togs i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset.

Därefter ska fordonet besiktas varje år, senast tolv månader efter senaste kontrollbesiktningen.

Yrkesfordon

Till yrkesfordon räknas exempelvis taxi, uthyrningsfordon, övningsbilar och övningsmotorcyklar, utryckningsfordon inklusive släp, skolskjutsfordon, yrkesmässig personbefordran och gengasbilar.

Yrkesfordon och bussar besiktas första gången ett år efter det datum som fordonet har tagits i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Därefter ska fordonet besiktas varje år, senast tolv månader efter senaste kontrollbesiktningen.

30 år och äldre personbilar och lätta lastbilar som inte används yrkesmässigt

Besiktningsperiod var 24:e månad som styrs av föregående kontrollbesiktning. En godkänd kontrollbesiktning krävs när fordonet blivit 30 år för att de nya inställelsereglerna ska gälla. Fordonen är skattebefriade men betalar registerhållningsavgift.

Fordon som undantas från krav på kontrollbesiktning

För att undantas från kravet krävs en godkänd kontrollbesiktning och att fordonet inte används i yrkesmässig trafik. Åldern baseras på "Fordonsår" i Vägtrafikregistret.

 

  • 50 år gamla bilar och släpvagnar som dras av bilar och motorredskap klass I och släpvagnar som dras av dessa, samt motorredskap som utgörs av ombyggda bilar och traktorer som utgörs av ombyggda bilar (Epa- och A-traktor).
  • 40 år gamla motorcyklar.

Övriga fordon som undantas från krav på kontrollbesiktning

  • Personbilar och motorcyklar som är registrerade som tävlingsfordon, blir under vissa förutsättningar befriade från krav på besiktning.
  • Vissa amatörbyggda fordon som efterliknar de äldre fordonen ovan kan efter registreringsbesiktning bli undantagna från krav på besiktning.
  • Fordon på öar utan fast förbindelse är också undantagna från kravet på kontrollbesiktning.