Mer innehåll

När blir fordon besiktningsbefriade?

Fordon som är 50 år (mc 40 år) eller äldre är besiktningsbefriade om de har en godkänd kontrollbesiktning gjord när de har blivit 50 år. Vid beräkning av åldern utgår man ifrån ”Fordonsår” i vägtrafikregistret.

De fordon som omfattas är:
- 50 år gamla bilar och släpvagnar som dras av bilar, motorredskap klass I och släpvagnar som dras av dessa, samt motorredskap som utgörs av ombyggda bilar och traktorer som utgörs av ombyggda bilar (Epa- och A-traktor)
- 40 år gamla motorcyklar
- Personbilar och motorcyklar som är registrerade som tävlingsfordon, blir under vissa förutsättningar befriade från krav på besiktning
- Vissa amatörbyggda fordon som efterliknar de äldre fordonen ovan kan efter registreringsbesiktning bli undantagna från krav på besiktning
- Fordon på öar utan fast förbindelse är också undantagna från kravet på kontrollbesiktning.

Undantag: Fordon i yrkesmässig trafik är inte besiktningsbefriade.

Här kan du läsa mer om reglerna för besiktning.