Mer innehåll

Goda råd om fordonsbelysning

Belysningen har en stor betydelse för trafiksäkerheten. Brister i belysningen är farligt både för dig själv och för dina medtrafikanter. Här hittar du fem konkreta tips om hur du kontrollerar och förbättrar ljuset på bilen.

Två parkerade bilar med baklysen i fokus

5 tips om belysning

Brister i belysningen försämrar sikten för dig själv och för dina medtrafikanter. Vid kontrollbesiktning besiktas belysningen för att säkerställa att positionsljus, parkeringsljus och bromsljus fungerar. Många saker kan du kontrollera själv och åtgärda innan du åker iväg med bilen.

Hel- och halvljus

Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar. Vid nästa glödlampsbyte byt ut originallamporna till godkända tillbehörsglödlampor som avger cirka 100 procent mer ljus.

Positionsljus

Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.

Om du inte vet vilka lampor som gäller för just din bilmodell kan du kontakta en bilverkstad för hjälp. 

Blinkers

Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.

Bromsljuset

Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.

Reflexer

Kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.