Mer innehåll

Lokal sponsring - för en tryggare idrott

Vår ambition är att medverka till en tryggare idrott för barn och unga, där vi belyser vikten av såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför måste sponsringen av föreningen alltid inkludera en insats av Friends, såsom utbildning av föreningens ledare i en trygghetsfråga där de kan behöva stöd och verktyg.

Bilprovningen i Mora sponsrar Mora IK

Bilprovningen i Mora arbetar tillsammans med stiftelsen Friends för att ge barn och ungdomar som är aktiva i Mora IK bättre förutsättningar för en tryggare idrott. Detta görs genom ett flertal aktiviteter under 2021-2024.

 • Hösten 2021: Samarbetet synliggörs - Bilprovningen syns i Mora IK:s arena och Mora IK på Bilprovningens station i Mora.
 • 7 och 14 februari 2022: Friends utbildar ledarna i Mora IK i trygghetsfrågor där de har uttalat ett behov av stöd och verktyg.
 • 25 februari 2022: Bilprovningen i Mora är matchvärd när Mora IK möter HV71. I samband med detta delas fina kupongerbjudanden ut till publiken och priser till matchens bästa spelare.
 • 7 november 2022: En kartläggningsprocess inleds där alla aktiva mellan 11 och 18 år samt alla ledare i klubben får svara på en webbenkät där Friends ställer frågor om trygghet.
 • Slutet av november 2022: Tillsammans med föreningsansvariga och styrelsen i Mora IK går Friends igenom resultatet från kartläggningen som ger en nulägesbesiktning av hur ungdomarna upplever stämningen och förekomsten av kränkningar och diskriminering samt hur ledarna ser på föreningens trygghetsarbete.
 • Januari 2023: Kartläggningen avslutas med en handledningsinsats av Friends där man tillsammans med ansvariga i Mora IK identifierar fokusområden och en strategi för föreningens fortsatta systematiska trygghetsarbete.
 • Hösten 2023: Ungdomar i klubben bjuds in till Bilprovningen i Mora för att bekanta sig med stationen och personalen samt visa hur en besiktning går till så de känner sig välkomna och trygga när det är dags för deras första besiktning. Datum för detta är ännu inte bestämt.
 • 23 november 2023: Mora IK ingår i ett nätverksträff, ledd av Friends, för samtliga idrottsföreningar/-klubbar som ingår i "bilprovningsfamiljen" för att utbyta erfarenheter.
logotyp Mora IK
Fötter iklädda fotbollskor och en fotboll på en fotbollsplan

Bilprovningen i Älta sponsrar Älta IF

Älta IF, som bedriver ett eget ambitiöst värdegrundsarbete sedan många år, uppskattar Bilprovningens unika sponsring. Samsynen kring trygghetsarbete och Friends utbildningar kommer att utveckla föreningen ännu mer. Detta görs genom ett flertal aktiviteter under säsongen 2022-2024.

 • Våren 2022: Samarbetet synliggörs - Bilprovningen syns med vepor hos Älta IF och Älta IF syns i Bilprovningens utskick och kundhörna.
 • 24 april 2022: Första tillfället där Friends utbildar Älta IF:s ungdomsledare i trygghetsfrågor där de har uttalat ett behov av stöd och verktyg.
 • 30 april 2022: Bilprovningen medverkar vid Älta runt. I samband med detta lottas (på startnumret) en kostnadsfri kontrollbesiktning ut bland deltagande löpare.
 • 9 november 2022: Andra tillfället där Friends utbildar Älta IF:s ungdomsledare i trygghetsfrågor där de har uttalat ett behov av stöd och verktyg. 
 • Våren 2023: Tredje tillfället där Friends utbildar Älta IF:s ungdomsledare i trygghetsfrågor där de har uttalat ett behov av stöd och verktyg. 
 • 23 november 2023: Älta IF ingår i ett nätverksträff, ledd av Friends, för samtliga idrottsföreningar/-klubbar som ingår i "bilprovningsfamiljen" för att utbyta erfarenheter.

Bilprovningen i Östersund sponsrar Tullus SG Skidskytte

Bilprovningen i Östersund arbetar tillsammans med stiftelsen Friends för att ge barn och ungdomar som är aktiva i Tullus SG Skidskytte bättre förutsättningar för en tryggare idrott. Detta görs genom ett flertal aktiviteter under 2023-2024.

 • Mars-april 2023: Samarbetet synliggörs - Bilprovningen syns på Tullus.se, inbjudningar till och i samband med tävlingar som Tullus arrangerar lokalt och nationellt medan Tullus SG Skidskytte syns på bilprovningen.se, kundhörnan hos Bilprovningen i Östersund och i samtliga utskick från stationen till kunder i närområdet.
 • 20 mars 2023: En kartläggningsprocess inleds där alla aktiva från 11år och uppåt samt alla ledare i Tullus SG Skidskytte får svara på en webbenkät där Friends ställer frågor om trygghet och trivsel.
 • April 2023: Tillsammans med föreningsansvariga och styrelsen i Tullus SG Skidskytte går Friends igenom resultatet från kartläggningen som ger en nulägesbesiktning av hur ungdomarna upplever stämningen och förekomsten av kränkningar och diskriminering samt hur ledarna ser på föreningens trygghetsarbete.
 • Maj 2023: Kartläggningen avslutas med en handledningsinsats av Friends där man tillsammans med ansvariga i Tullus SG identifierar fokusområden och en strategi för föreningens fortsatta systematiska trygghetsarbete.
 • Hösten 2023: Ungdomar i klubben bjuds in till Bilprovningen i Östersund för att bekanta sig med stationen och personalen samt visa hur en besiktning går till så de känner sig välkomna och trygga när det är dags för deras första besiktning. Datum för detta är ännu inte bestämt.
 • 23 november 2023: Tullus ingår i ett nätverksträff, ledd av Friends, för samtliga idrottsföreningar/-klubbar som ingår i "bilprovningsfamiljen" för att utbyta erfarenheter.
bilprovningsklädd man befinner sig i liggande ställning och testar att skjuta under översyn av en annan man med en mössa där det står Tullus. I bakgrunden syns ungdomar utöva skidskytte.
logotyp Mora IK

Bilprovningen i Märsta och Rosersberg sponsrar Skånela IF

Bilprovningen i Märsta och Rosersberg arbetar tillsammans med stiftelsen Friends för att ge barn och ungdomar som är aktiva i Skånela IF bättre förutsättningar för en tryggare idrott. Detta görs genom ett flertal aktiviteter under 2022-2024.

 • Hösten 2022: Samarbetet synliggörs - Bilprovningen syns på Skånela IF:s matchtröjor och i Vikingahallen. Skånela IF syns på Bilprovningens stationer i Märsta och Rosersberg.
 • 10 januari 2023: Bilprovningen i Märsta och Rosersberg är matchvärd. I samband med detta delas fina kupongerbjudanden ut till publiken och priser till matchens bästa spelare.
 • 20 januari 2023: Bilprovningen i Märsta och Rosersberg medverkar vid nätverksträff och berättar om sitt sponsorskap av Skånela IF.
 • 30 januari 2023: En kartläggningsprocess inleds där alla aktiva mellan 11 och 18 år samt alla ledare i Skånela IF får svara på en webbenkät där Friends ställer frågor om trygghet.
 • 1 februari 2023: Bilprovningen i Märsta och Rosersberg är matchvärd. I samband med detta delas fina kupongerbjudanden ut till publiken och priser till matchens bästa spelare.
 • Februari-mars 2023: Tillsammans med föreningsansvariga och styrelsen i Skånela IF går Friends igenom resultatet från kartläggningen som ger en nulägesbesiktning av hur ungdomarna upplever stämningen och förekomsten av kränkningar och diskriminering samt hur ledarna ser på föreningens trygghetsarbete.
 • Maj 2023: Kartläggningen avslutas med en handledningsinsats av Friends där man tillsammans med ansvariga i Skånela IF identifierar fokusområden och en strategi för föreningens fortsatta systematiska trygghetsarbete.
 • Hösten 2023: Ungdomar i klubben bjuds in till Bilprovningen i Märsta och Rosersberg för att bekanta sig med stationen och personalen samt visa hur en besiktning går till så de känner sig välkomna och trygga när det är dags för deras första besiktning. Datum för detta är ännu inte bestämt.
 • 14 september 2023: Friends utbildar Skånela IF:s ungdomsledare i trygghetsfrågor där de har uttalat ett behov av stöd och verktyg.
 • 23 november 2023: Skånela IF ingår i ett nätverksträff, ledd av Friends, för samtliga idrottsföreningar/-klubbar som ingår i "bilprovningsfamiljen" för att utbyta erfarenheter.