Mer innehåll

Vad står det på protokollet?

När besiktningen är klar får du ett protokoll med resultatet – godkänt, underkänt med eller utan krav på ombesiktning, körförbud eller krav på annan typ av besiktning. Du får också en beskrivning om de olika resultaten och vad de innebär för dig som fordonsägare. Dessutom får du en beskrivning av vilka delar i bilen vi har kontrollerat.

På protokollet anges även senaste datum då fordonet ska ha genomgått ny kontrollbesiktning. Vid underkänt resultat med krav på efterkontroll anges istället datum då körförbud inträder om inte godkänd kontroll utförts innan dess.

Har du specifika frågor om ett besiktningsprotokoll rekommenderar vi dig att i första hand kontakta den besiktningsstation som utförde kontrollen.

Klicka för att se vår guide om vad informationen betyder på protokollet.

Klicka för att läsa mer om innehållet på besiktningsprotokollet.