Mer innehåll

Vad betyder informationen på besiktningsprotokollet?

Här guidar vi dig igenom informationen som finns på ett besiktningsprotokoll. Innehållet varierar bland annat beroende på resultatet från besiktningen.

Nedan ser du de vanligast varianterna.

Har du specifika frågor om ett besiktningsprotokoll rekommenderar vi dig att i första hand kontakta den besiktningsstation som utförde kontrollen.

Det här innehåller protokollet

Bild på protokoll

1. Här får du veta vilken typ av besiktning som genomförts

2. Här får du information om registreringsnummer, typ av fordon samt modell, mätarställning, fordonets ID-nummer (vilket även kallas chassinummer), tidpunkt samt ort och station för utförd kontroll, protokollnummer och datum för när närmsta föregående besiktning utfördes.

Bild på protokoll

3. Här får du veta om man upptäckte eventuella brister på fordonet eller om det är något som är bra att känna till, samt information om fordonets värden såsom t ex bromsvärden och avgasvärden.

4. Här får du veta vilket resultat det blev för ditt fordon och vad som gäller för fordonet efter att besiktningen är utförd.

En fördjupad beskrivning, för dig som vill veta mer

Bild på protokoll
  1. Siffrorna inom parentes är standardiserade EU-koder som gör att protokollet kan tydas och tolkas oavsett medlemsland och språk. Till exempel beskriver (2) fordonets registreringsnummer.
  2. Brister anges i ordningsföljd detalj-läge-fel. Detalj är den del på fordonet som behöver åtgärd. Läge beskriver var detaljen är placerad, t ex fram eller bak. I detta exempel anges inte läge eftersom fordonet endast är utrustad med en extra stopplykta. Slutligen anges felet på detaljen.
  3. Som i detta exempel beskriver EU-koden (EG: 4.3), en detalj, vilket betyder stopplykta.
  4. Miljövärden mäts på olika sätt beroende på bränsletyp. I protokollet ser du inom parentes vilka gränsvärden ditt fordon har och vilka värden som uppmättes vid kontrollen. Gränsvärdet varierar beroende på fordonsår och typ.
  5. Bromsvärden visas som avläst bromsvärde för respektive hjul för att jämföra fördelningen mellan hjul på samma axel. Bromskontroll utförs i rullbromsprovare på alla fordon där det är möjligt med hänsyn till fordonets konstruktion och används för att möte bromskraften för varje hjul. För fordon som inte får eller kan köras i rullbromsprovare mäts ett retardationsvärde vilket normalt fastställs genom bromsprov på uppmätt sträcka eller med retardationsmätare. .
  6. OBD är en förkortning av Omborddiagnossystem. Här visas att man genomfört en elektronisk kontroll för att avläsa emissionsrelaterade fel. Kontrollen utförs med ett diagnosverktyg som ansluts i ett sk OBD-uttag som normalt sitter under instrumentpanelen.

Protokoll med godkänt resultat

Bild på godkänt protokoll

1. Om ditt fordon har godkänts vid besiktning framkommer inga brister på protokollet. Här visas då enbart information om fordonets värden såsom avgasvärden och bromsvärden.

Bild på godkänt protokoll

2. I besiktningsresultatet framgår att fordonet är godkänt och att nästa kontrollbesiktning ska ske senast det datum som anges. I exemplet ska fordonet genomgå ny kontrollbesiktning senast 30 juni 2021. Nästa besiktningsdatum baseras på den månad som fordonet senast utförde kontrollbesiktningen i.

Protokoll med notering - bra att veta

Bild på protokoll ned noteringar

1. Ibland finns en sk notering i protokollet - bra att veta. Det är en notering om blivande fel eller en felkod från vår elektroniska miljökontroll som inte är så omfattande att fordonet ska underkännas, men som är bra att känna till. Det kan även förekomma noteringar om man behövt göra en alternativ kontroll, t ex då fordonets konstruktion eller utförande inte gör det möjligt att utföra kontrollen. Rådgör gärna med stationen som utfört kontrollen av ditt fordon om du har frågor.

Bild på protokoll ned noteringar

2. I besiktningsresultatet framgår att fordonet är godkänt och att nästa kontrollbesiktning ska ske senast det datum som anges. I exemplet ska fordonet genomgå ny kontrollbesiktning senast 30 juni 2021. Nästa besiktningsdatum baseras på den månad som fordonet senast utförde kontrollbesiktningen i.

Protokoll med underkänt resultat, utan krav på efterkontroll

Bild på protokoll med underkänt resultat

1. Om ditt fordon fått anmärkning vid besiktning som inte kräver efterkontroll innebär det att du inte behöver åka tillbaka till besiktningen för efterkontroll. Om anmärkningen kvarstår vid en eventuell poliskontroll får fordonet dock ett föreläggande om ny besiktning. Detsamma gäller även om felet kvarstår vid nästa besiktningstillfälle. Samtliga anmärkningar som framkommer på protokollet under rubriken Brister på fordonet kräver åtgärd / reparation.

Bild på protokoll md underkänt resultat

2. I besiktningsresultatet framgår att fordonet är underkänt och att bristerna måste åtgärdas snarast, men du behöver inte återkomma för efterkontroll. Det är ägarens ansvar att bristerna åtgärdas snarast. I detta exempel ska fordonet senast genomgå ny kontrollbesiktning 30 juni 2021, men bristerna på protokollet ska åtgärdas snarast möjligt. Nästa besiktningsdatum baseras på den månad som fordonet senast utförde kontrollbesiktningen i.

Protokoll med underkänt resultat, med krav på efterkontroll

Bild på protokoll

1. Om ditt fordon fått anmärkningar vid besiktning som kräver ny besiktning innebär det att du måste åtgärda felen snarast och därefter låta göra en ny kontroll, sk efterkontroll. En efterkontroll är en ny kontrollbesiktning som är begränsad till tidigare anmärkningar. Efterkontroll kan utföras hos valfritt besiktningsföretag. Du kan även låta en ackrediterad verkstad reparera felet och intyga åtgärden. En verkstad får inte "släcka andra fel" än de fel som verkstaden har reparerat. Samtliga anmärkningar som framkommer på protokollet under rubriken Brister på fordonet kräver åtgärd / reparation.

Bild på protokoll

2. I besiktningsresultatet framgår att fordonet har underkänts och att bristerna måste åtgärdas snarast. I detta exempel ska fordonet återkomma senast 3 maj 2020 för en efterkontroll annars inträder automatiskt körförbud. Man kan begränsa kontrollen till en sk efterkontroll om man utför kontrollen inom två månader från den ursprunliga kontrollbesiktningen. I detta exempel så är det den 3 juni 2020. Om fordonet inte åtgärdas / repareras och kontrollerats senast detta datum måste fordonet genomgå en ny fullständig kontrollbesiktning.

Protokoll med körförbud som resultat

Bild på protokoll

1. Om ditt fordon fått körförbud innebär det att fordonet inte får köras eller bogseras från stationen utan kan endast flyttas med hjälp av bärgningsbil. Om fordonet får körförbud så gäller detta tills dess en ny besiktning utförts. Efter reparation får fordonet endast köras kortast, lämpliga väg till en besiktningsstation. Körförbudet kan hävas genom att åtgärda den specifika brist som föranlett körförbud (punkt 3 i detta exempel) och därefter utföra efterkontroll på den bristen, medan övriga brister kvarstår. Samtliga anmärkning som framkommer på protokollet under rubriken Brister på fordonet kräver dock åtgärd/reparation.

Bild på protokoll

2. I besiktningsresultatet framgår att fordonet har körförbud och får inte köras från platsen. I detta exempel ska fordonet återkomma för en efterkontroll senast 3 juni 2020, det vill säga inom två månader från det att den fullständiga kontrollbesiktningen blev utförd. Om fordonet inte åtgärdas/repareras och kontrollerats senast detta datum måste fordonet genomgå en ny fullständig kontrollbesiktning.

Protokoll avbruten besiktning

Bild på protokoll

1. Om kontrollbesiktningen av ditt fordon har avbrutits på grund av att man inte kunnat utföra viktiga delar av kontrollen eller om fordonet har en brist som medför att andra delar inte kan kontrolleras, så måste fordonet återkomma för en ny fullständig kontrollbesiktning, det räcker inte med en efterkontroll.

Bild på protokoll

2. I besiktningsresultatet framgår att fordonet har underkänts och att bristerna måste åtgärdas snarast och att fordonet måste genomgå en ny kontrollbesiktning. I detta exempel ska fordonet återkomma senast 3 maj 2020 för kontrollbesiktning, annars inträder automatiskt körförbud.