Mer innehåll

Bilprovningen 60 år

Den 20 september 1963 föddes bolaget AB Svensk Bilprovning

Då hölls den konstituerande bolagsstämman och den första styrelsen tillsattes. Frågan om allmän periodisk kontroll av bilar var aktuell långt tidigare men först 1963 antogs propositionen om de obligatoriska besiktningarna.

Tidslinjen fylls på kontinuerligt med både gammalt och nytt material och vi välkomnar fler bilder och berättelser från verksamheten

Följ Bilprovningens resa

Historien om arbetet med att öka trafiksäkerheten på vägarna

2020-talet

2010-talet

2000-talet

1990-talet

1980-talet

1970-talet

1960-talet