Mer innehåll

Bilprovningens verksamhet

Bilprovningen är ett ackrediterat och opartiskt besiktningsorgan som utför fordonskontroller och verkar för en ökad trafiksäkerhet, förbättrad driftsekonomi och minskad miljöbelastning. Vi är idag Sveriges ledande företag inom fordonsbesiktning.

Lär känna Bilprovningen

  • Strategisk inriktning: Bilprovningen är Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Med bästa kundbemötandet, god tillgänglighet och ett brett tjänsteerbjudande ska vi vara kundernas förstahandsval.
  • Vision: Tillsammans på väg mot en trygg, enkel och hållbar framtid
  • Kundlöfte: För din och allas trygghet. Sedan 1963.
  • Värdegrund: Vi är kundfokuserade, omtänksamma, professionella, affärsmässiga och tillsammans är vi ett lag.

Heltäckande utbud

Vi erbjuder besiktningstjänster i hela landet, både till privat- och företagskunder. Kontrollbesiktning utgör kärnan i verksamheten och omfattar personbilar, husvagnar, husbilar, motorcyklar, utryckningsfordon och lätta och tunga lastbilar, bussar samt släp. Även registreringsbesiktning, lyftbesiktning och utfärdandet av certifikat ingår i utbudet samt olika extra tjänster. Läs mer om våra tjänster här.

Bilprovningen i korthet

  • Sedan 1963 har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.
  • Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Dessutom vill vi vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.
  • Med över 100 rikstäckande stationer och 560 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon.
  • Bilprovningen är ackrediterat för att utföra fordonsbesiktningar i hela Sverige och har stationer från Skurup till Gällivare.
  • Under 2022 genomförde företaget ca 1,3 miljoner kontrollbesiktningar och omsatte 713 MSEK.
besiktningstekniker utför kontroll

Bilprovningens historia

Bilprovningen grundades 1963 på uppdrag av riksdag och regering. Den 1 juli 1964 startade en provningsverksamhet på sju orter; Stockholm-Frihamnen, Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Helsingborg, Arvika och Söderhamn. Under året utökades sedan antalet stationer och i början av 1965 var verksamhet igång vid 108 fasta stationer och 27 besöksstationer.

Bild från bilprovningsstation på 70-talet
Foto av besiktningsstation på 60-talet.

Bilprovningen genom tiderna

Den periodiska fordonskontrollen påbörjades 1 januari 1965 och redan de första åren märktes en kraftig minskning av antalet trafikolyckor. På vår tidslinje gör vi nedslag i både verksamhetens historia och trafiksäkerthetsarbetet i stort.