Mer innehåll

Så vårdar du ditt hästsläp mellan besiktningarna

Här hittar du tips på hur du bäst vårdar ditt hästsläp mellan besiktningstillfällena.

Eftersom släp endast besiktas vartannat år är det extra viktigt att vårda och kontrollera sitt släp regelbundet på egen hand. Dåliga bromsar är ett vanligt problem liksom att belysningen inte fungerar som den ska.

Fukt är något att vara uppmärksam på. Hästtransporter är utsatta för fukt både från utsidan och inifrån i form av urin. Därför kan golvet börja ruttna från insidan och när man märker det underifrån är det redan för sent. Trägolv som utsätts för urin kan behöva bytas regelbundet.

Vid långtidsuppställning är det viktigt att tänka på att skydda däcken från solljus och golvet i släpet från dess värsta fiender, smuts och fukt.

Visste du att ...

  • Den vanligaste anmärkningen vid besiktning av hästtransporter rör fel på bromsarna.
  • Det är vanligt med fel på belysningen

Bilprovningens besiktningsstatistik för hästsläp hittar du här

Detta ska du hålla koll på

  • Bromsarna: Låt en fackman göra en årlig service av bromsar och hjulsystem.
  • Däcken: Kontrollera regelbundet däckens mönsterdjup och lufttryck. Undersök även om däcken har sprickor eller andra skador.
  • Elen: Kontrollera belysning och släpvagnskontakt regelbundet.
  • Mekaniken: Smörj låsmekanismen på kulhandsken och övriga smörjpunkter på släpvagnen varje år.
  • Gör årligen en ingående kontroll av golvet för att kontrollera golvets träskiva, både insida och undersida samt att mattan är tät.
Hästsläp