Mer innehåll

Besiktningstekniker på besiktningsstation

Besiktningsstatistik

Tack vare den mängd fordonsbesiktningar som Bilprovningen utfört sedan starten 1963 finns mycket erfarenhet och statistik, bl a om de vanligaste felen. Som en del i vårt hållbarhetsarbete för säkra fordon och säkra förare kan statistiken användas för information och inspiration kring hur fordonsägare kan bidra till en säkrare och mer hållbar framtid.

Under 2022 kontrollbesiktade Bilprovningen ca 1,3 miljoner fordon. Vart tredje (35 procent) fick anmärkningar och drygt vart femte (23 procent) bedömdes ha så allvarliga brister att efterkontroll krävdes för att säkerställa att felen avhjälpts. Den enskilt största orsaken till ombesiktning är anmärkningar mot komponenter i bromssystemet. Detta är ett exempel på information du hittar i vår besiktningsstatistik.