Mer innehåll

Vad händer om man får underkänt vid registreringsbesiktning?

Om fordonet underkänns vid registreringsbesiktning behöver man åtgärda de anmärkningar som framkommer på protokollet och återkomma för en efterkontroll inom 2 månader.

Om ett registrerat fordon inte genomgår kontroll inom 1 månad inträder automatiskt körförbud för fordonet.