Mer innehåll

Vad gäller om jag besiktar efter besiktningsperioden?

Dagen efter sista besiktningsdagen får ett obesiktat fordon körförbud och får endast användas för att köra kortast lämpliga väg till besiktningen.