Mer innehåll

Besiktningstekniker på station

Enskilt godkännande

Enskilt godkännande är en godkännandeform för nya EG-motorfordon och släpvagnar till fordon som inte har ett giltigt typgodkännande i Sverige.

Från och med den 15 februari 2010 infördes en ny produkt som är en ny godkännandeform för nya EG-motorfordon och släpvagnar till fordon som inte har ett giltigt typgodkännande i Sverige. Produkten heter ”Enskilt godkännande”.

Regeringen har godkänt en framskjutning av upphörandet av registreringsbesiktning av nya fordon vilket betyder att under en övergångsperiod (februari 2010 – mars 2012) så kommer både den befintliga godkännandeformen för registreringsbesiktning av nya fordon och ”Enskilt godkännande” att kunna användas.

Mer information

Mer information om enskilt godkännande och vad som gäller vid privatimport av fordon läggs kontinuerligt upp på Transportstyrelsens webbplats.

Du hittar även information om import bland våra frågor och svar.