Mer innehåll

Bilprovningens mobila anläggningar

Från 2021 upphör Bilprovningen med den mobila verksamheten i Arjeplog, Funäsdalen, Gäddede, Karesuando, Särna, Tärnaby och Överkalix. Här förklarar vi varför och vad som händer nu.

Från 2021 upphör Bilprovningen med den mobila verksamheten

Berörda kunder informeras via brev i god tid innan nästa besiktning och får en rabattkupong som kan nyttjas på någon av Bilprovningens fasta anläggningar.

Säkerhetsrisk

Anledningen till nedläggningen är att de mobila anläggningarna är i tekniskt mycket dåligt skick, trots stora underhållsinsatser genom åren. Fortsatt användning utgör en säkerhets- och skaderisk för kunder och medarbetare.

Att köpa en ny mobil har värderats men är en mycket stor investering och en förlustaffär, vilket gör ett nyinköp orimligt. Mobilen är mer än dubbelt så kostsam som en fast anläggning eftersom den transporteras flera tusen mil per år och bemannas av besiktningstekniker som är hemifrån i långa perioder.

Alternativ form

I mars 2020 informerades kommunerna på samtliga orter om läget och med några av dem pågår nu en dialog om alternativa former för att tillhandahålla fordonsbesiktning.

Sedan monopolet upphörde och marknaden för fordonsbesiktning konkurrensutsattes sommaren 2010 ligger inte ansvaret för att upprätthålla servicen hos Bilprovningen eller de andra besiktningsbolagen.

En utredning av Transportstyrelsen har initierats på uppdrag av infrastrukturdepartementet i syfte att hitta lösningar. Klicka här för att läsa mer om initiativet.

Frågor

Har du fler funderingar kring den mobila verksamheten är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0771–600 600 eller kundcenter@bilprovningen.se.

Mobila anläggningen