Mer innehåll

Tips för att förebygga fel på lätta lastbilar

Antalet lätta lastbilar i Sverige växer stadigt. Det finns över en halv miljon i trafik. Lätta lastbilar används ofta på daglig basis som arbets-/bruksfordon i tuffare miljöer och av flera förare, vilket kan förklara den höga andelen anmärkningar vid besiktning. Här får du tips vad du kan göra för att förebygga de vanligaste felen.

Vanliga fel

Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 90 000 lätta lastbilar, vilket motsvarar en fjärdedel av samtliga besiktningspliktiga fordon. Av dessa hade närmare varannan lätt lastbil brister. Utifrån vår omfattande besiktningsstatistik har vi identifierat de vanligaste felen på lätta lastbilar. Här kan du ta del av den. Pdf, 163.5 kB.

I likhet med personbilar är de vanligaste bristerna hjulsystem, bromssystem och belysningssystem, men med fler anmärkningar. Tre av tio lätta lastbilar underkändes med krav på efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas innan de är åtgärdade.

Att förebygga fel

För att motverka slitage och förebygga fel är det viktigt är att regelbundet kontrollera lastbilen mellan besiktningstillfällena. Det gör du bland annat genom att se över däckens mönsterdjup och eventuella skador på däcken samt se till att positionsljus, bromsljus och strålkastare fungerar.

Tips

  • Kontrollera mönsterdjupet på däcken
  • Undersök däcken för eventuella skador
  • Kontrollera positionsljus, bromsljus och strålkastare
  • Serva lastbilen regelbundet

Besiktning av lätta lastbilar

Lätta lastbilar (upp till 3 500 kg) besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning. Här kan du läsa mer om vad som gäller för besiktning av lätta lastbilar.  

Om du vill boka tid för besiktning gör du det enkelt här.

Goda råd om husvagn och husbil

Visste du att...

  • Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen cirka 90 000 lätta lastbilar.
  • Varannan lätt lastbil hade brister och tre av tio fick allvarliga anmärkningar med krav på efterkontroll.
  • De vanligaste felen berör hjulsystem, bromssystem och belysningssystem - det är viktigt att se och synas i trafiken.
  • Den vanligaste orsaken till efterkontroll är fel på parkeringsbroms.