Mer innehåll

Tips för att upptäcka vanliga fel på lätta lastbilar

Antalet lätta lastbilar i Sverige växer stadigt. Det finns över en halv miljon i trafik. De används ofta på daglig basis som arbets-/bruksfordon i tuffare miljöer och av flera förare, vilket kan förklara den höga andelen anmärkningar vid besiktningen. Här får du tips vad du kan göra för att upptäcka och motverka vanliga fel.

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 100 000 lätta lastbilar. Av dessa hade varannan (48,3 procent) brister. Ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast och när så är fallet får fordonet användas som vanligt.

I likhet med personbilar är de vanligaste bristerna hjulsystem, bromssystem och belysningssystem, men med fler anmärkningar. En förklaring till detta kan vara att lätta lastbilar används som arbets-/bruksfordon i tuffare miljöer och av flera förare samt körs längre sträckor.

Tre av tio (30,5 procent) lätta lastbilar hade brister med krav på efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen är åtgärdade och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

Här kan du ta del av besiktningsstatistiken för lätta lastbilar i sin helhet. Pdf, 108.3 kB.

Så upptäcker du vanliga fel

För att upptäcka fel i tid och motverka onödigt slitage är det viktigt är att regelbundet kontrollera din lätta lastbil mellan besiktningstillfällena. Det gör du bland annat genom att se över däckens mönsterdjup och eventuella skador på däcken samt se till att positionsljus, bromsljus och strålkastare fungerar.

Tips

  • Kontrollera mönsterdjupet på däcken
  • Undersök däcken för eventuella skador
  • Kontrollera positionsljus, bromsljus och strålkastare
  • Serva lastbilen regelbundet

Besiktning av lätta lastbilar

Lätta lastbilar (upp till 3 500 kg) besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning. Här kan du läsa mer om vad som gäller för besiktning av lätta lastbilar.  

Om du vill boka tid för besiktning gör du det enkelt här.

Goda råd om husvagn och husbil

Visste du att...

  • Under 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen cirka 90 000 lätta lastbilar.
  • Varannan lätt lastbil hade brister och tre av tio fick allvarliga anmärkningar med krav på efterkontroll.
  • De vanligaste felen berör hjulsystem, bromssystem och belysningssystem - det är viktigt att se och synas i trafiken.
  • Den vanligaste orsaken till efterkontroll är fel på parkeringsbroms.