Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Ansvar som arbetsgivare

Bilprovningen vill vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Att rekrytera och behålla duktiga och engagerade medarbetare är avgörande för att vi ska fortsätta vara kundernas förstahandsval.

Medarbetarna trivs på Bilprovningen

Vi mäter regelbundet trivseln bland våra medarbetare och den visade sig vid den senaste undersökningen vara högre än någonsin. Till det bidrar ökad mångfald och jämnare könsfördelning, vilket vi ser som en styrka. Vårt mål är att öka andelen kvinnliga besiktningstekniker och medarbetare med utländsk bakgrund.

För att säkra motivation, kompetens och kvalitet är fortbildning avgörande. Nyanställda besiktningstekniker får en individuellt anpassad utbildning på 5–8 veckor och samtliga erbjuds ett omfattande utbildningspaket inom framtidens fordonsteknik.

Genom ett årligt friskvårdsbidrag på 4 000 kronor uppmuntrar vi våra medarbetare till ett aktivt liv. Vi har förmåner som kan köpas med netto- eller bruttolöneavdrag, till exempel läxhjälp och ögonoperationer. Och föräldralediga medarbetare kompenseras för delar av inkomstbortfallet.

Var fjärde rekrytering är en medarbetare som återvänder till bilprovningen.

Utan mångfald stannar Sverige

Alla kunder ska känna sig välkomna till Bilprovningen och kunna ta till sig information om sitt fordon. Vår ambition är därför att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas.

Vi är övertygade om att det dessutom leder till en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel. Bilprovningens mål är att vi år 2016 ska ha minst 12 procent kvinnliga besiktningstekniker och minst 17 procent medarbetare med utländsk bakgrund..