Mer innehåll

Twitter

Ludvig Nauckhoff

Styrelseledamot

Född 1971

Ekonomie Magister

Styrelseordförande i Agtira AB och 2D fab AB samt styrelseledamot i EBD Scandinavia AB, City Däck Öresund AB och delägda bolag.

Tidigare: Vd för Goodyear Dunlop Tires i Norden och Baltikum samt befattningar inom bl a Unilever och Nike.

I Bilprovningens styrelse sedan 2018.