Mer innehåll

Vilka intyg/dokumentation behöver man ta med till registreringsbesiktning?

Om/vilka intyg man behöver eller inte behöver ha med sig till registreringsbesiktningen beror bl.a. på vilken typ av ändring som har utförts eller vid import, vilket land fordonet kommer ifrån.

Vilka intyg du behöver ha med dig kan vi inte besvara då vi inte vet vad som krävs innan fordonet inställts för registreringsbesiktning. Vid registreringsbesiktning fastställer vi vilka krav som fordonet omfattas av och ifall dessa behöver intygas eller kan bedömas av oss utan intyg. Dvs vi kan inte besvara frågan om intyg innan registreringsbesiktning, utan det fastställs vid registreringsbesiktningen.