Mer innehåll

Vem får utfärda intyg/dokumentation?

Det beror på, vanligast är att fordonstillverkare, generalagent, påbyggare, teknisk tjänst eller komponenttillverkare utfärdar intyget för den delen dem ansvarar för.