Mer innehåll

Vad gäller om man vill ändra bränsetyp?

Om fordonet ändras från tidigare godkänt utförande så behöver fordonet genomgå en registreringsbesiktning. Vid registreringsbesiktning kommer det behövas styrkas att fordonet i detta utförande uppfyller de krav som påverkats tex säkerhet, miljö etc.