Mer innehåll

Vad gäller och vad kan man tänka på om man vill höja eller sänka totalvikten?

För att en ny vikt ska kunna registreras på ett registrerat/ibruktaget fordon måste man ändra de uppgifter som framgår i vägtrafikregistret (registreringsbeviset). I många fall kommer det att krävas en teknisk förändring på fordonet.

Vilka ändringar som krävs eller kommer att krävas är det fordonstillverkaren som fastställer, slutligt ställningstagande tas vid besiktningstillfället. Vi rekommenderar dig att i första hand kontakta fordonstillverkaren eller dess generalagent för att se om de kan hjälpa dig.