Mer innehåll

Vad är en registreringsbesiktning och varför gör man det?

Man gör en registreringsbesiktning för att göra en teknisk identifiering, fastställa tekniska data och kontrollera konstruktion och utrustning i förhållande mot fordonet och regelverk.

Ändrat fordon
I grund och botten är alla fordon godkända på ett eller annat sätt när fordonet var nytt för de krav som var för det fordonet. Om man gör man en förändring på fordonet som ändrats från första gången den togs i trafik och godkändes så är fordonsägaren skyldig att låta fordonet genomgå en registreringsbesiktning.