Mer innehåll

Om man ändrar effekten på motorn, t ex sätter i en turbo, behöver man registreringsbesikta fordonet?

Ja, om fordonet ändras från tidigare godkänt utförande så behöver fordonet genomgå en registreringsbesiktning.

Vid registreringsbesiktning kommer det behöva styrkas att fordonet i detta utförande uppfyller de krav som påverkats tex säkerhet, miljö etc. Vid effektökning så kan det behövas dokumentation från fordonstillverkaren gällande att fordonet är konstruerat för den högre effekten.