Mer innehåll

Hur går man tillväga om man vill ta bort eller lägga till dispenser på fordon?

Du behöver inställa fordonet till registreringsbesiktning. Vid registreringsbesiktning fastställs nya uppgifter som sedan rapporteras i vägtrafikregistret.

Observera att vi inte utfärdar dispenser utan detta görs endast av ansvarig myndighet.

Tänk på att om dispensen ska tas bort eller har upphört att gälla måste fordonet uppfylla de ursprungliga kraven som fordonet omfattades av.