Mer innehåll

Vem ansvarar för regelverket?

Transportstyrelsen ansvarar för det övergripande tekniska regelverket.