Mer innehåll

Vad är fördelen med sluten vevhusventilation?

Om bilen har sluten vevhusventilation minskar hälsoriskerna, särskilt för dem som sitter i bilen. Sluten vevhusventilation gör att koloxid och kolvätegaser som läcker från motorn inte släpps ut i fria luften.