Mer innehåll

Logga in som

Registrera dig

För att logga in behöver du registrera dig för Mina Sidor.

Vad är fördelen med sluten vevhusventilation?

Om bilen har sluten vevhusventilation minskar hälsoriskerna, särskilt för dem som sitter i bilen. Sluten vevhusventilation gör att koloxid och kolvätegaser som läcker från motorn inte släpps ut i fria luften.