Mer innehåll

Logga in som

Registrera dig

För att logga in behöver du registrera dig för Mina Sidor.

Vad innebär ett föreläggande om registreringsbesiktning?

Om ditt fordon är ändrat jämfört med tidigare godkänt utförande eller inte kunnat identifieras föreläggs fordonet om registreringsbesiktning. Denna måste ske inom en månad, i annat fall inträder körförbud.

Om du har frågor kring bedömningen på ditt fordon rekommenderar vi dig att kontakta den besiktningsstation som utförde kontrollen.