Mer innehåll

Vad innebär ett föreläggande om registreringsbesiktning?

Om ditt fordon är ändrat jämfört med tidigare godkänt utförande eller inte kunnat identifieras föreläggs fordonet om registreringsbesiktning. Denna måste ske inom en månad, i annat fall inträder körförbud.

Om du har frågor kring bedömningen på ditt fordon rekommenderar vi dig att kontakta den besiktningsstation som utförde kontrollen.