Mer innehåll

Hur ofta och när ska jag besikta mitt tunga fordon?

Första besiktningen för tunga lastbilar, bussar och släpvagnar sker senast ett år efter det datum som fordonet togs i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Därefter ska fordonet besiktas varje år, senast tolv månader efter senaste kontrollbesiktningen.

Här kan du läsa mer om reglerna för besiktning.