Mer innehåll

Hur ofta och när ska jag besikta min motorcykel, husvagn och lätta släp?

Första besiktningen för motorcykel, husvagn och lätt släp sker senast fyra år efter den månad som fordonet togs i bruk. Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Därefter ska fordonet besiktas vartannat år, senast två år efter senaste kontrollbesiktningen.

Här kan du läsa mer om reglerna för besiktning.