Mer innehåll

Vad gäller om varningslampan lyser?

Vid kontrollbesiktningen kontrollerar vi varningsanordningen för elektroniska antilåssystem för bromsar (ABS), antisladdsystem (ESP. ESC etc), krockskyddssystem (SRS)/krockkuddar och elektrisk servostyrning (EPS). Samt felindikatorn för motorelektronik på vissa fordon.

Om varningslampan för något av systemen varnar för fel blir fordonet underkänt med krav på efterkontroll.

Vad händer om andra varningslampor lyser?

Ibland kan varningslampor för exempelvis säkringar eller lampor lysa för att markera att det är något fel. Fordonet blir då inte underkänt, men det är ändå bra att åtgärda felen så snart som möjligt.