Mer innehåll

Får man ta bort/byta ut en ratt med airbag?

Om ett fordon ändras från tidigare godkänt utförande så ska fordonet genomgå en registreringsbesiktning t ex demontering av airbag.

Vid registreringsbesiktning kommer det behövas styrkas att fordonet i detta utförande uppfyller de säkerhetskrav som påverkats tex kollisionsegenskaper, bilbälten etc. Vanligtvis är det tillverkaren som kan styrka detta.