Mer innehåll

eCall vad gäller?

eCall är ett system som används i fordon i hela EU och som automatiskt ringer upp larmnumret 112 om fordonet råkar ut för en allvarlig trafikolycka. Systemet skickar information om var fordonet befinner sig och tidpunkt så rätt åtgärd kan sättas in. eCall kan även aktiveras manuellt genom att trycka på en knapp. Vid kontrollbesiktning ingår idag kontroll av eCall på nya fordonstyper (Personbilar och lätta lastbilar) som typgodkänts 31 mars 2018 eller senare och tagits i bruk med stöd av detta godkännande. Det innebär i praktiken att fordon före detta datum inte omfattas av kontrollen. Inom EU kommer det så kallade 2G/3G nätet ”stängas” ner (när detta sker skiljer sig mellan medlemsländerna) vilket kan påverka de eCall system som använder detta 2/3G nät. Vilka fordon som kommer att påverkas vet Bilprovningen idag inte, är man osäker föreslår vi att kontakt tas med respektive biltillverkare.