Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Besiktning av släp

Alla släp ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet – för både trafiksäkerhetens och miljöns skull. Ett lätt släp besiktas första gången när det är fyra år (räknas från den månad då släpet tagits i bruk). Datumet när det togs i bruk hittar du på registreringsbeviset. Därefter en gång vartannat år. Ett tungt släp besiktas en gång om året (räknas från det datum släpet togs i bruk).

Släpet ska vara i stort sett olastat vid besiktningen.

Så bokar du din besiktning

Om du besiktade släpet hos Bilprovningen förra gången får du en påminnelse om att boka ny besiktning i god tid innan aktuell besiktningsperiod. Om du inte får en inbjudan kan du enkelt boka tid själv – via webben eller telefon.

Priser för besiktning av släp

Fordon, släpvagn

Tjänst

Pris inkl. moms

Släpvagn, 0-3 500 kg, obromsat

Kontrollbesiktning

449 kr

Släpvagn, 0-3 500 kg, obromsat

Efterkontroll (ombesiktning)

259 kr

Släpvagn, 0-3 500 kg, bromsat

Kontrollbesiktning

499 kr

Släpvagn, 0-3 500 kg, bromsat

Efterkontroll (ombesiktning)

379 kr

Släpvagn, 3 501-7 000 kg, 1-3 axlar

Kontrollbesiktning

1 236 kr

Släpvagn, 3 501-7 000 kg, 1-3 axlar

Efterkontroll (ombesiktning)

624 kr

Släpvagn, 7 001-16 000 kg, 1-2 axlar

Kontrollbesiktning

1 611 kr

Släpvagn, 7 001-16 000 kg, 1-2 axlar

Efterkontroll (ombesiktning)

1 111 kr

Släpvagn, 7001-16000 kg, 3 axlar

Kontrollbesiktning

1 611 kr

Släpvagn, 7001-16000 kg, 3 axlar

Efterkontroll (ombesiktning)

1 111 kr

Släpvagn, 16001- kg, 2 axlar

Kontrollbesiktning

1 961 kr

Släpvagn, 16 001- kg, 2 axlar

Efterkontroll (ombesiktning)

1 111 kr

Släpvagn, 16 001- kg, 3 axlar

Kontrollbesiktning

2 249 kr

Släpvagn, 16 001- kg, 3 axlar

Efterkontroll (ombesiktning)

1 549 kr

Checklista inför besiktning av släp

Det finns funktioner och utrustning på ditt släp som du enkelt kan kontrollera – och eventuellt åtgärda – innan besiktningen. Några bra punkter att titta över är:

Släpet ska vara i stort sett olastat vid besiktningen.

Att färd- och parkeringsbromsen fungerar (även katastrofbromsvajern)

Att blinkers, reflexer och belysning fungerar (glöm inte lampan vid registreringsskylten)

Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm

Att dubbade och odubbade däck inte är blandade

När ska du besikta ditt släp?

När det är dags att besikta ditt släp beror på om du har ett lätt eller tungt. Ett lätt släpp har en maxvikt på 3 500 kg. Är ditt släp tyngre klassas det som tungt. 


Lätt släp (maxvikt 3 500 kg)

Det är månaden då du besiktade ditt släp sist som avgör när du ska besikta det igen. Första gången ett lätt släp besiktas är senast fyra år efter den månaden då det togs i bruk. Därefter besiktas det vartannat år. Besiktades ditt släp första gången i april, ska du alltså besikta det igen innan april två år senare.


Tungt släp (över 3 500 kg)

Det är datumet då du besiktade ditt släp sist som avgör när du ska göra det igen. Ett tungt släp besiktas första gången ett år efter det datum då släpet togs i bruk. Därefter besiktas det en gång om året. Besiktades ditt släp första gången den 30 mars, ska du alltså besikta det igen innan den 30 mars året därpå.


Om släpet inte är besiktat när besiktningsperioden är slut får det körförbud. Då får du endast köra släpet kortast lämpliga väg till en besiktningsstation. Körförbudet upphävs när släpet blivit besiktat.

Vi kontrollerar ditt släp noggrant

Besiktningen innebär att specialutbildad besiktningspersonal gör en noggrann kontroll av ditt släp. Om något behöver repareras kan vi guida dig på vägen så att ditt släp fungerar på bästa sätt och är säkert i trafiken. Resultatet samlar vi i ett protokoll som du får med dig när besiktningen är färdig. Läs mer om protokollet och vad det innehåller.