Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Besiktning av lyftanordningar (bakgavellyft, fordonskran)

Vissa lyftanordningar som används i arbete ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet. En fordonskran besiktas första gången när den är ett år (räknas från den månad då fordonskranen tagits i bruk). Därefter en gång om året. Samma gäller för en fordonsmonterad lyftplattform med skillnaden att den besiktas första gången när den är två år och sedan en gång vartannat år.

De här lyftanordningarna ska besiktas

  • Fordonskranar med ett lastmoment över 12 tonmeter
  • Fordonskranar med en arbetskorg som lyfter personer (oavsett lastmoment)
  • Fordonsmonterade lyftplattformar som bakgavellyftar och personlyftar till färdtjänstfordon

Eller boka via telefon: 0771-600 600

När ska du besikta din lyftanordning?

Det är månaden då du besiktade din lyftanordning sist som avgör när du ska göra det igen. Det går bra att besikta lyftanordningen i samband med att du besiktar ditt fordon.


Fordonskran

Första gången fordonskranen besiktas är senast ett år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den en gång om året. Besiktades din fordonskran första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april ett år senare. Om fordonskranen är utrustad med en arbetskorg ska den tas med till besiktningen.


Fordonsmonterad lyftplattform

En fordonsmonterad lyftplattform besiktas senast två år efter den månad då den togs i bruk. Därefter besiktas den en gång vartannat år. Besiktades den första gången i april, ska du alltså besikta den igen innan april två år senare.


Om lyftanordningen inte är besiktad när besiktningsperioden är slut får den inte användas. Förbudet upphör när lyftanordningen blivit besiktad.