Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Besiktning av lastbil

Alla lastbilar ska enligt lag kontrollbesiktas regelbundet – för både trafiksäkerhetens och miljöns skull. En lätt lastbil besiktas första gången när den är tre år (räknas från det datum då lastbilen tagits i bruk) och andra gången när den är fem år. Därefter en gång om året. En tung lastbil besiktas en gång om året (räknas från det datum lastbilen togs i bruk).

Lastbilar ska vara i stort sett olastade vid besiktningen.

Så bokar du din besiktning

Om du har en lätt lastbil som du besiktade hos Bilprovningen förra gången får du en inbjudan med förslag på tid till årets besiktning i god tid innan aktuell besiktningsperiod. Den tiden bekräftar du genom att betala in beloppet som anges. Om du besiktade en tung lastbil får du istället en påminnelse om att boka årets besiktning. Får du ingen inbjudan alls kan du enkelt boka tid själv – via webben eller telefon.

Priser för besiktning av lastbil

Fordon, lastbil

Tjänst

Pris inkl. moms

Lastbil, max totalvikt 2 500 kg

Kontrollbesiktning

661 kr

Lastbil, max totalvikt 2 500 kg

Efterkontroll (ombesiktning)

411 kr

Lastbil, 2 501-3 500 kg

Kontrollbesiktning

749 kr

Lastbil, 2 501-3 500 kg

Efterkontroll (ombesiktning)

411 kr

Lastbil, 3 501-7 000 kg

Kontrollbesiktning

1 299 kr

Lastbil, 3 501-7 000 kg

Efterkontroll (ombesiktning)

624 kr

Lastbil, 7 001-16 000 kg, 2 axlar

Kontrollbesiktning

1 699 kr

Lastbil, 7 001-16 000 kg, 2 axlar

Efterkontroll (ombesiktning)

1 124 kr

Lastbil, 7 001-16 000 kg, 3 axlar

Kontrollbesiktning

1 699 kr

Lastbil, 7 001-16 000 kg, 3 axlar

Efterkontroll (ombesiktning)

1 124 kr

Lastbil, över 16 000 kg, 2 axlar

Kontrollbesiktning

1 999 kr

Lastbil, över 16 000 kg, 2 axlar

Efterkontroll (ombesiktning)

1 124 kr

Lastbil, över 16 000 kg, 3 axlar

Kontrollbesiktning

2 274 kr

Lastbil, över 16 000 kg, 3 axlar

Efterkontroll (ombesiktning)

1 561 kr

Checklista inför besiktning av lastbil

Det finns funktioner och utrustning på din lastbil som du enkelt kan kontrollera – och eventuellt åtgärda – innan besiktningen. Några bra punkter att titta över är:

Observera att lastbilen i stort sett bör vara olastat vid besiktningen.

Att vindrutetorkare och -spolare fungerar

Att signalanordning, blinkers, reflexer och belysning fungerar (glöm inte lampan vid registreringsskylten)

Att tutan fungerar

Att samtliga säkerhetsbälten fungerar (sätt gärna fast bältena i baksätet)

Att det inte finns några skador på däcken

Att däckens mönsterdjup är minst 1,6 mm (gäller inte för yttre tvillinghjul)

Att backspeglarna är hela och sitter fast

Att batteriet sitter fast ordentligt

Att det finns en varningstriangel i lastbilen

Att tillsatsbromsen fungerar

Att lastsäkringsutrustning finns och fungerar

Att sidoskydd finns monterade (om du har en årsmodell från 1988 och framåt)

Att det finns en installationsskylt för hastighetsregulator (om du har en tung lastbil från 1988 och framåt)

När ska du besikta din lastbil?

När det är dags att besikta din lastbil beror på om den är lätt eller tung. En lätt lastbil har en maxvikt på 3 500 kg. Är din lastbil tyngre klassas den som tung.


Lätt lastbil (maxvikt 3 500 kg)

Det är sista siffran i registreringsnumret som avgör när på året lastbilen ska besiktas. Om siffran är 4 kan du tänka att den står för april. Då får lastbilen besiktas under april månad samt två månader före och två månader efter – alltså februari, mars, april, maj och juni. Är slutsiffran 8 kan du besikta lastbilen under perioden juni–oktober. Du har alltså alltid fem månader på dig.


Tung lastbil (över 3 500 kg)

Det är datumet då du besiktade din lastbil sist som avgör när du ska göra det igen. En tung lastbil besiktas första gången ett år efter det datum då lastbilen togs i bruk. Därefter besiktas den en gång om året. Besiktades din lastbil första gången den 30 mars, ska du alltså besikta den igen innan den 30 mars året därpå.


Om lastbilen inte är besiktat när besiktningsperioden är slut får det körförbud. Då får du endast köra lastbilen kortast lämpliga väg till en besiktningsstation. Körförbudet upphävs när lastbilen blivit besiktat.

Vi kontrollerar din lastbil noggrant

Besiktningen innebär att specialutbildad besiktningspersonal går igenom din lastbil noggrant både invändigt och utvändigt. Om något behöver repareras kan vi guida dig på vägen så att din lastbil fungerar på bästa sätt och är säker i trafiken. Resultatet samlar vi i ett protokoll som du får med dig när besiktningen är färdig.


Läs mer om protokollet och vad det innehåller.