Mer innehåll

Bilbesiktning

Oregistrerat fordon

Har du ett importerat fordon och vill ha information om besiktning? Här hittar du en sammanställning över hur det fungerar från bokning till besiktning och registrering.

Bokning

Innan du kan boka tid för registreringsbesiktning för oregistrerat fordon måste du först ansöka om en ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. Information om hur du gör hittar du på Transportstyrelsens webbplats.

När ursprungskontrollen har blivit godkänd får du ett beslut om detta av Transportstyrelsen och kan då boka tid för registreringsbesiktning. Kontakta oss på telefon 0771-600 500 för bokning.

Det här behöver du ha till hands vid bokning

  • Ärendenummer: Du måste ha tillgång till det ärendenummer som du fått av Transportstyrelsen när du ska boka din tid.
  • Fordonsuppgifter: Du måste ha tillgång till uppgift om fordonets totalvikt när du ska boka din tid. Uppgiften kan du till exempel hitta på fordonets tillverkarskylt.
  • Andra uppgifter: Bokningspersonalen kommer att begära uppgifter om telefonnummer, namn och adress när du bokar din tid.

Vad kostar det?

Priserna för registreringsbesiktningen varierar beroende på till exempel typ av registrering, fordon, årsmodell eller ursprungsland. Kontakta oss på telefon 0771-600 500 så berättar vi mer.

Bra att veta inför registreringsbesiktning

  • Beslut om ursprungskontroll: Ta med dig det beslut om godkänd ursprungskontroll, som du fått av Transportstyrelsen, till Bilprovningen.
  • Registrering: Personen som fordonet ska registreras på, måste vara densamma som har ansökt om och fått beslut om godkänd ursprungskontroll,
  • Ägarbyte: Om ägarbyte har skett har Transportstyrelsens beslut upphört att gälla och en ny ansökan om ursprungskontroll måste göras av den nya ägaren.
  • Legitimation: Den som inställer fordonet till registreringsbesiktning hos Bilprovningen ska kunna legitimera sig med giltig legitimationshandling för att registreringsbesiktningen ska kunna utföras.

Så här går en registreringsbesiktning till

Vid en registreringsbesiktning identifierar vi fordonet tekniskt och kontrollerar det ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt och anger de fordonsuppgifter som ska registreras i Vägtrafikregistret.

Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, syftet är att fordonet ska vara anpassat till svenska förhållanden. EG-typgodkända fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om fordonets tekniska status.

Om fordonet inte är EG-typgodkänt men tidigare varit permanent registrerat i ett annat EU-land och det kan styrkas med ett registreringsbevis, anses fordonet uppfylla de tekniska kraven för att få registreras i Sverige, under förutsättning att fordonet (gäller personbil, lätt lastbil och buss under 3,5 ton samt motorcykel) är i seriemässigt standardutförande.

För fordon som ursprungligen tillverkats i ett land utanför EU kan du behöva styrka vissa ytterligare krav.

Avgasrening

Fordon måste vara avgasgodkända i Sverige för att få användas i trafik. Ett fordon som tidigare har varit registrerat och tagits i trafik i ett annat land inom EES-området uppfyller avgaskraven, under förutsättning att det inte är ombyggt eller trimmat.

Det betyder att fordonet ska ha det utförande som fordonet hade när det serietillverkades.

Belysning

Är fordonet avsett för exempelvis den amerikanska marknaden kan det behövas viss anpassning av fordonets belysning.

Undantag

Fordonet kan i vissa fall få lättnader från kraven på teknisk utrustning och avgasrening. Importorsakerna flyttsak, arvegods, eget bruk och diplomat ger samtliga vissa undantag från de tekniska krav som ställs på fordonet vid registreringsbesiktningen.

Om ditt fordon är EG-typgodkänt, eller av årsmodell 1968 eller äldre, behövs inte dessa undantag vid registreringsbesiktningen.

Registrering

Fordonet tilldelas ett registreringsnummer När registreringsbesiktningen och identitetskontrollen är godkänd registrerar vi fordonet i vägtrafikregistret.

Fordonet tilldelas ett registreringsnummer och Transportstyrelsen skickar hem ett registreringsbevis och fordonets registreringsskyltar till dig som ägare.

Viktigt att tänka på

Både registreringsbeviset och registreringsskyltarna skickas med automatik till den svenska adress du är folkbokförd på.

Registreringsbevis och registreringsskyltar skickas aldrig till utlandet. Eventuell efterkontroll måste göras vid samma besiktningsföretag som gjorde den ursprungliga registreringsbesiktningen.